LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Shkeljet në tenderat me negocim, APP gjobit dhe penalizon mbi 100 zyrtarë

18 Mars 2015, 07:24, Aktualitet CNA

Agjencia e Prokurimeve Publike ka verifikuar gjatë vitit të kaluar 82 procedura prokurimi të zhvilluara nga 52 autoritete kontraktore. Si kriter për përzgjedhjen e procedurave të prokurimit, kryesisht është marrë në konsideratë lloji i procedurës së prokurimit, konkretisht ?Procedura e Prokurimit Negociim pa Shpallje Paraprake të Njoftimit të Kontratës?, si një procedurë e veçantë prokurimi, që përdoret në rrethana të caktuara, të parashikuara në dispozitat ligjore të prokurimit publik.

Duke qenë se, procedura e prokurimit me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës është një procedurë që nuk kërkon publikim, pra nuk lejon pjesëmarrje të gjerë të operatorëve ekonomikë, përdorimi i saj nga autoritetet kontraktore mund të bëhet abuziv dhe të çojë në shmangien e konkurrencës ose në diskriminim të operatorëve ekonomikë.

Lajmet e fundit nga