LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

E fundit!

x

Mashtrimi me "call center", 15 të arrestuar/ Prokuroria zbardh skemën

11 Dhjetor 2022, 13:01, Aktualitet CNA
Mashtrimi me "call center", 15 të arrestuar/ Prokuroria zbardh
Foto Ilustruese

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë ka regjistruar P.p.nr.3230 viti 2022 për veprën penale të “Mashtrimit kompjuterik” dhe “Fshehjes se te ardhurave”parashikuar nga neni 143/b e 180 I  K.Penal.

Nga të dhënat e disa institucione ligjzbatuese në vend rezulton se në qendër të veprimtarisë së këtyre shtetasve është ushtrimi i Brokërimit e kamufluar pas aktivitetit "Call Center", ku janë të përfshirë disa operatorë ekonomikë që operojnë në vendin tonë, të cilët synojnë përfitimin e paligjshëm me vlera të konsiderueshme nëpërmjet mashtrimit të shtetasve të huaj.

Po kështu në vijim të veprimeve hetimore në kuadër te këtij procedimi penal jane referuar materiale ne lidhje me veprimtarine e paligjshme te disa subjekteve me aktivitet ne fushen e Call Center nga ana e policise gjyqsore te Sektorit te Hetimit Tatimore prane DP te Tatimeve të cilat nga informacioni i dërguar nga të dhënat e tyre, janë evidentuar me aktivitet të dyshimtë.

Ne vijim te veprimeve hetimore te deleguara nga Oficeret e Sektorit te Hetimit Tatimor prane Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve ka rezultuar se ne llogarite bankare te 15 subjekteve me fushe operimi "Call Center":

Jane transferuar vlera te konsiderueshme monetare te cilat me pas jane terhequr Cash duke iu fshehur destinacioni perfundimtar.

Nga analizimi i gjithe veprimeve hetimore rezultoi si më poshtë:

1.        Administratoret e Subjekteve "Call Center" shqiptare dhe te huaj kane vepruar ne kundershtim me ligjin. 

2.        Subjektet kane qarkulluar vlera monetare te cilat nuk jane raportuar si e ardhur ne organet tatmore duke shmangur keshtu dhe perllogaritjen dhe pagimin e detyrimeve tatimore.

3.        Nje sjellje e tille ne kundershtim me ligjin i ben keto persona subjekte te ligjit penal

4.        Pra sa me lart, rezulton e provuar që shtetasit të cilët kanë ndërmarrë veprime financiare në emër dhe për llogari të këtyre shoqërive nje pjese e te cilave jane te nderlidhura dhe te ndervarura nge njera-tjetra, të jenë pjesë e e së tërës, të krijimit dhe funksionimit të një skeme të mirëmenduar me qëllim shmangien nga detyrimet tatimore të subjekteve te ndryshme ose mbulimin e veprimtarive ekonomike te jashtëligjshme.

5.        Keshtu shtetasit që kanë kryer tërheqje sic u përshkruan më lart kane marre pjese ne menyre aktive si bashkepunetore per te ngritur, mbajtur ne kembe dhe per ta bere te funksionoje nje skeme te tille mashtruese me qellim shmangien nga pagesat tatimore dhe evadimin e taksave si tatim fitimi apo tatimi ne burim..

6.        Transfertat bankare te ketyre shumave ne llogarite dhe ne favor te ketyre subjekteve "Call Center", terheqjet me pas ne sasi te medha vlerash monetare ne cash, qarkullimi i tyre jashte sistemit bankar dhe mosraportimi i ketyre te ardhurave ne organet e kontrollit te ligjshmerise se ketyre veprimtarive, krijojne dyshimin e arsyeshem te kemi nje qarkullim te pasurive me qellim mbulimin e prejardhjes, natyres se vertete, burimit, fshehjen e destinacionit, fitimit te pasurise ne menyre te paligjshme duke i bere keshtu subjekte te figures se vepre penale te “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarise kriminale” te parashikuar nga neni 287/2 i K.penal

7.        Asryetimin e mesiperm e perforcon dhe fusha e veprimtarise se ketyre subjekteve qe rezulton te jete veprimtaria Call Center. Nje veprimtari e tille ku kemi transferta kreditimi ne vlera te larta monetare ne llogarite e ketyre subjekteve dhe me pas terheqjet cash krijon dyshimin e arsyeshem jo vetem per prejardhjen kriminale te ketyre fondeve qe mund te jene fonde te perfituara nga veprimtaria mashtruese me investime false ne Bursa Forex  por edhe per veprimet e metjeshme te mbulimit te preajdhjes dhe destinacionit te metejshem te ketyre fondeve.

8.        Gjithashtu, me veprimet e tyre shtetasit e siperpemendur ka rezultuar të jenë personat që kanë bashkepunuar duke luajtur secili nga nje rol bashkepunetori per te krijuar dhe funksionuar realisht nje skeme me veprimtari ekonomike te kundraligjshme duke qenë keshtu të dyshuar në lidhje me konsumimin e elementëve të figurës së veprave penale “Fshehje e të ardhurave” parashikuar nga neni 180 i Kodit Penal.

Per kete arsye nga hetimet ne bashkepunim ne Sektorin e Hetimit Tatimore ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve u grumbulluan prova dhe bazuar dhe në nenet 287/1 e 315 të Kodit të Proçedurës Penale si dhe ne Ligjin nr.9754 date 14.06.2007 “Per pergjegjesine penale te personave juridike” u urdherua regjistrimi i emrit të personit që I atribuohet vepra penale e  “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarise kriminale” te parashikuar nga nenet 180/3 dhe  287/2 i K.penal te shtetasve shqiptare dhe te huaj:

F L

L S

A L

M G

M D

J M

I M

L F

G T

D A

M F

D O

B M

M L

A S

Shuma totale e transaksioneve bankare te ardhura ne llogarite e kompanive dhe të padeklaruara është në total ne vlerën  €    5,799,010      (euro).

Në vijim nga ana e Prokurorise u kerkua prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane caktimi i masave te sigurise “arrest ne burg” neni 238 i K.Pr.Penale, ndaj personave  nën hetim te dyshuar per kryerjen e vepres penale te “Fshehjes se te ardhurave” dhe “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose te veprimtarise kriminale” te parashikuar nga nenet 180/3 dhe  287/2 i K.penal.

Nga ana e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane me vendimin perkates kjo kerkese e Prokurorise u miratua duke u caktuar masa e sigurise “arrest ne burg”

Hetimet jane ne vijim./CNA.al

Lajmet e fundit nga