LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

E fundit!

x

Energy production and consumption decreased in 2022/ Imports increased by 35%

2023-03-04 14:38:00, Ekonomi CNA

Energy production and consumption decreased in 2022/ Imports increased by 35%

During 2022, the available electricity decreased by 5.8%.

The net domestic production of electricity reached the value of 7,003 GWh from 8,963 GWh of energy produced in 2021, marking a decrease in production by 21.9%.

This production was realized by public hydropower plants to the extent of 55.1%, by private and concessionary hydropower plants to the extent of 44.2% and by other producers (Photovoltaics) to the extent of 0.7% of the net domestic production of electricity.

The gross import of electricity (energy in receipt) reached the value of 3,044 GWh from 2,253 GWh that was a year ago, marking an increase of 35.1%.

Eksporti bruto i energjisë elektrike (energji në dhënie) arriti vlerën 2.123 GWh nga 2.800 GWh duke shënuar një rënie me 24,2 %.

Energy production and consumption decreased in 2022/ Imports increased by 35%

Energy production and consumption decreased in 2022/ Imports increased by 35%

Hidrocentralet publike, në vitin 2022, prodhuan 3.859 GËh nga 5.344 GWh të prodhuar në vitin 2021, duke shënuar kështu një rënie të prodhimit me 27,8 %.

Hidrocentralet private dhe koncensionare, prodhuan 3.093 GËh nga 3.578 GWh të prodhuar një vit më parë, duke shënuar një rënie të prodhimit të energjisë elektrike me 13,6 %.

Shkëmbimi i energjisë elektrike (diferenca mes eksportit dhe importit bruto të energjisë), në vitin 2022, ka arritur vlerën negative prej 921 GWh krahasuar me vitin 2021 ku kishte nje vlerë pozitive prej 548 GWh.

Energy production and consumption decreased in 2022/ Imports increased by 35%

Humbjet në rrjet kanë arritur vlerën 1.658 GWh nga 1.785 GWh duke shënuar kështu një rënie me 7,1 %.

Humbjet në transmetim janë ulur me 12,3 % dhe pesha që zënë në totalin e humbjeve në rrjet është 12,1 %. Humbjet në shpërndarje zënë një peshë më të madhe, rreth 87,9 % të humbjeve në rrjet dhe janë ulur me 6,4 %, krahasuar me vitin 2021.

Energy production and consumption decreased in 2022/ Imports increased by 35%

Përdorimi i energjisë elektrike nga konsumatorët, në vitin 2022, arriti vlerën 6.266 GWh nga 6.630 GWh që ishte në vitin 2021.

Përdorimi i energjisë elektrike nga konsumatorët familjarë u ul me 0,5 %, duke arritur vlerën 3.075 GËh nga 3.090 GWh që ishte në vitin 2021, ndërsa përdorimi nga konsumatorët jo familjarë u ul me 9,9 % duke arritur vlerën 3.191 GWh nga 3.540 GWh që ishte një vit më pare.

Energy production and consumption decreased in 2022/ Imports increased by 35%

Në grafikën më lart, paraqitet struktura në përqindje e prodhimit neto vendas sipas tremujorëve për periudhën 2018-2022.

Në vitin 2022 kemi një rritje të prodhimit neto në tremujorin e tretë dhe të katërt dhe një rënie të prodhimit neto në tremujorin e parë dhe të dytë, krahasuar me vitin 2021.

Energy production and consumption decreased in 2022/ Imports increased by 35%

Tremujori IV 2022

Gjatë tremujorit të katërt të vitit 2022, energjia elektrike në dispozicion u ul me 14,2 %. Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike arriti vlerën 1.969 GËh nga 1.588 GWh energji të prodhuar në tremujorin e katërt të vitit 2021, duke shënuar një rritje të prodhimit me 24,0 % .

Energy production and consumption decreased in 2022/ Imports increased by 35%

Gjatë tremujorit të katërt të vitit 2022, importet bruto të energjisë elektrike (energji në marrje) u ulën me 45,0 % dhe eksportet bruto të energjisë elektrike (energji në dhënie) u rritën me 63,4 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më pare.

Energy production and consumption decreased in 2022/ Imports increased by 35%

During the fourth quarter of 2022, transmission losses increased by 3.2%, while distribution losses decreased by 10.9% compared to the same period in 2021. Electricity use by consumers decreased by 15, 5%. Use by family consumers decreased by 9.2%, while use by non-family consumers decreased by 21.0%. /CNA.al

Energy production and consumption decreased in 2022/ Imports increased by 35%

Lajmet e fundit nga