LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Votimi dhe numërimi elektronik/ Qeveria miraton fond shtesë për KQZ-në

30 Janar 2023, 17:43, Politikë CNA
Votimi dhe numërimi elektronik/ Qeveria miraton fond shtesë për
Foto ilustruese

Qeveria ka miratuar një fond shtesë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në lidhje me zgjedhjet lokale të 14 majit.

Fondi është parashikuar të vihet në dispozicion për zgjerimin e votimit dhe numërimit elektronik në 14 maj.

Qeveria ka kërkuar që votimi dhe numërimi elektronik të shtrihet edhe në dy bashkitë e Elbasanit dhe Kamz2s, por për këtë vendimmarrja i takon KQZ-së.

Vendimi:

Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023, miratuar për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për organizimin e zgjedhjeve për organet e vetëqeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 2, të nenit 87, të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, të neneve 5 e 45, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 14, të ligjit nr.84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave vendosi:

1. Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në buxhetin e miratuar për vitin 2023, për organizimin e zgjedhjeve për organet e vetëqeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023, i shtohet fondi prej:

a) 1 993 610 933 (një miliard e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre milionë e gjashtëqind e dhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e tre) lekësh, në zërin “Shpenzime korrente”, të programit buxhetor 01620

“Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale”;

b) 606 389 067 (gjashtëqind e gjashtë milionë e treqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëdhjetë e shtatë) lekësh, në zërin “Shpenzime kapitale”, të programit buxhetor 01620 “Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale”.

2. Efekti financiar, i përcaktuar sipas pikës 1, të këtij vendimi, përballohet:

a) 1 800 000 000 (një miliard e tetëqind milionë) lekë nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për përballimin e kostos së zgjedhjeve, miratuar për vitin 2023;

b) 800 000 000 (tetëqind milionë) lekë nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për raste të paparashikuara të njësive të qeverisjes së përgjithshme, miratuar për vitin 2023./ B.A. - CNA.al

Lajmet e fundit nga