LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

E fundit!

x

Olsian Çela “numëron” krimet/ Kryeprokurori ‘shëtit” me raport në dorë

17 Maj 2022, 09:36, Aktualitet CNA

Prokurori i Përgjithshëm, Olsian Çela, po raporton sot në Komisionin e Ligjeve.

Si pikat më të forta Çela ka prezantuar dhjetëra udhëzime, për të cilat do të mbahet mend gjatë.

Gjithashtu i përqëndruar Çela ka qenë edhe te plotësimi i rekomandimeve të lëna nga Qeveria dhe Kuvendi.

Një ditë më parë Çela numëroi krimet në KLP, në një seancë gjumi, ndërsa sot i ka numëruar në Komisionin e Ligjeve.

Në vitin 2021 numrin më të madh të procedimeve e ka regjistruar Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë me 31,31% të numrit total të procedimeve të regjistruara në shkallë vendi.

Prokuroritë e tjera me shifrat më të larta janë: -Elbasan regjistruar 9,31 %, -Durrës regjistruar 9,18 %, -Vlorë regjistruar 6,77 %, -Fier regjistruar 5,63 %, -Shkodër regjistruar 5,44 %,  -Korçë regjistruar 4,73 % të procedimeve penale të regjistruara në shkallë vendi.

Përqindjen më të ulët të kriminalitetit për 100.000 banorë edhe në vitin 2021 e ka qarku Dibër, ndërsa përqindjen më të lartë e ka qarku Vlorë.

Sa i përket tendencës, vërehet se për vitin 2021 rritjen më të lartë e ka qarku Kukës me 36 %, ndërsa qarku Dibër ka koeficient të kriminalitetit nën mesataren kombëtare, por që rrezulton me rritje 4,62 % krahasuar me një vit më parë.

Sa i përket raportit të grupveprave sipas strukturës së Kodit Penal me numrin total të procedimeve, ndër grupveprat penale me numrin më të lartë të procedimeve të regjistruara nga ana e prokurorisë, evidentohet se veprat penale kundër rendit dhe sigurisë publike përbëjnë numrin më të lartë të procedimeve penale të regjistruara me 28,88 % të numrit të përgjithshëm të procedimeve penale të regjistruara në prokurori për vitin 2021, si dhe me me rritje 9,62  % krahasuar me vitin 2020. Veprat penale vjedhja e pasurisë përbëjnë 27,86 % të numrit të përgjithshëm të procedimeve të regjistruara, por kanë ulje 12,67 % krahasuar me vitin 2020.

Veprat penale që cenojnë regjimin juridik të tokës me 6,90 %, si dhe kanë rritje 11,89 % të numrit të procedimeve të regjistruara në krahasim me vitin 2020.

Veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes me 5,26 %, si dhe kanë një rritje prej 10,13 % në krahasim me vitin 2020.

Veprat penale shkatërrimi i pronës me 4,08 %, dhe kanë një rritje prej 1,4 %.

Veprat penale kundër sekretit dhe kufijve me 3,03 %, dhe kanë një ulje prej 1,83 %.

Veprat penale falsifikimi i dokumenteve me 2,99 % dhe kanë rritje 7,42 % krahasuar me vitin 2020.

Veprat penale kundër shëndetit me 2,9 %, por kanë ulje 4,17 % krahasuar me vitin 2020, -po me 2,70 % deri 2,10 % rezulton pesha edhe për mashtrimet që kanë rritje prej 19,93 %, krimet kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga punonjësit shtetërorë ose në shërbim publik, por kanë ulje prej 8,89 %, dhe krimet kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga shtetasit kanë ulje prej 21,44 %, të procedimeve të regjistruara në prokurori gjatë vitit 2021.

Gjatë vitit 2021 janë përfunduar 25688 çështje që përbën ulje prej 1,84 % të çështjeve të përfunduara krahasuar me vitin 2020, prej të cilave: 40,86 % janë dërguar për gjykim, 22,62 % janë pushuar, 33,72 % janë pezulluar dhe 2,8 % janë transferuar në prokuroritë kompetente.

Janë dërguar në gjykatën e shkallës së parë 10507 çështje me akuzë ndaj 12353 të pandehurve. Krahasuar me vitin 2020 rezulton me një rritje prej 5,35 % e numrit të çështjeve të dërguara në gjykatë dhe 7,38 % e numrit të të pandehurve dërguar në gjykatë. Sipas llojeve të gjykimeve të posaçme gjendja e kërkesave dhe zgjidhjeve në gjykata paraqitet si më poshtë:

-Janë dërguar 264 kërkesa për miratim urdhri penal, me 269 të pandehur ose krahasuar me vitin 2020 me ulje 44,59 % të kërkesave dhe ulje 35,16 % të tëpandehurve, ndërsa nga gjykata është vendosur refuzimi i miratimit të urdhrit penal  në 12 raste ose krahasuar me vitin 2020 me shifra të njëjta të rasteve që është vendosur nga gjykata refuzimi i miratimit të urdhrit penal.

-Janë dërguar 520 kërkesa për miratim marrëveshje fajësie, me 537 të pandehur ose krahasuar me vitin 2020 me ulje 29,7 % të kërkesave për miratim marrëveshjeje, ndërkohë nga gjykata është vendosur refuzimi i miratimit të marrëveshjes në 24 raste ose krahasuar me vitin 2020 me ulje 46,66 % të rasteve që është vendosur nga gjykata refuzimi i miratimit të marrëveshjes dhe kthimi i akteve.

-Është kërkuar gjykimi i drejtpërdrejtë për 278 çështje me 290 të pandehur, krahasuar me vitin 2020, përbëjnë rritje prej 13,88 % të numrit të çështjeve për të cilët është kërkuar ky lloj gjykimi.

Gjatë vitit 2021, janë dërguar në gjykatë për pushim 4686 çështje ose me rritje 0,83 % e krahasuar me vitin 2020, prej të cilëve 34,07% janë pushuar për mungesë fakti. Nga të dhënat rezulton se për 144 çështje gjykata ka vendosur kthimin e akteve dhe vazhdimin e hetimeve ose me ulje 38.19 % krahasuar me vitin 2020, ndërsa në 6 çështje ka vendosur kthimin e akteve dhe urdhërimin e formulimit të akuzës, tregues në shifra pothuaj të njëjta krahasuar me vitin 2020.

Gjatë vitit 2021, gjithashtu, është vendosur pezullimi i hetimeve për 8864 procedime për shkak se autori nuk njihet apo nuk është zbuluar autori i veprës penale ose me ulje prej 5,70% e çështjeve të pezulluara në krahasim me vitin 2020.

Në lidhje me vendimet e gjykatës, nga të dhënat statistikore në vitin 2021 rezulton se janë dënuar 8371 të pandehur dhe për 144 të pandehur është dhënë vendim për deklarimin të pafajshëm ose krahasuar me vitin 2020 me rritje 4,35 % e numrit të pandehur të dënuar dhe ulje 5,26 % e numrit të pandehurve të deklaruar të pafajshëm.

-Sipas të dhënave statistikore në vitin 2021 urdhrat për ekzekutimin e dënimeve me burgim, gjobë e dënime plotësuese, zënë 32,63 % të totalit të urdhrave për ekzekutim të lëshuara nga prokurori, ndërsa urdhrat për ekzekutim të dënimeve alternative zënë 67,37 % të totalit të urdhrave për ekzekutim të lëshuara nga prokurori./CNA.al

Lajmet e fundit nga