LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Korrupsioni dhe krimi i organizuar/ SPAK bën bilancin për muajin qershor

6 Korrik 2022, 10:16, Aktualitet CNA

Korrupsioni dhe krimi i organizuar/ SPAK bën bilancin për muajin

SPAK ka publikuar statistikat e punës së Prokurorisë së Posaçme për muajin qershor.

• Janë paraqitur 12 kallëzime penale, nga të cilat për 5 kallëzime është vendosur mosfillim i hetimeve.

• Janë regjistruar 7 procedime penale, nga të cilët 2 procedime për vepra penale që lidhen me krimin e organizuar dhe 5 procedime për vepra penale që lidhen me korrupsionin.

 

• Janë dërguar për gjykim 3 procedime penale me 26 persona të pandehur, nga të cilat, 2 procedime me 25 të pandehur për vepra penale që lidhen me krimin e organizuar dhe një procedim me një të pandehur për vepra penale që lidhen me korrupsionin.

 

• Bazuar në kërkesat e paraqitura nga Prokuroria e Posaçme është miratuar nga Gjykata e Posaçme një masë sigurimi personal ndaj një personi nën hetim.

 

• Pas kërkesave përfundimtare të prokurorëve të posaçëm janë dhënë nga Gjykata e Posaçme 5 vendime themeli, janë deklaruar fajtorë 29 të pandehur.

 

• Janë kthyer 54 përgjigje për shkresa të ardhura nga institucione të ndryshme lidhur me statusin e shtetasve dhe zyrtarëve publikë shqiptarë në raport me procedimet penale ndaj tyre.

 

• Janë ekzekutuar 6 vendime penale të formës së prerë si dhe janë nxjerrë 22 urdhra ekzekutimi për persona të dënuar nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë.

 

• Janë nxjerrë urdhra ekzekutimi për konfiskimin e pasurive të luajtshme si më poshtë:

 

– Automjete 6 copë

 

– Aparate celulare 82 copë të markave të ndryshme

 

– Laptop 6 copë

 

• Janë nxjerrë urdhra ekzekutimi për konfiskimin e Vlerave Monetare si më poshtë:

 

– 303.800 (treqind e tre mijë e tetëqind) mijë lekë

 

– 20.074 (njëzet mijë e shtatëdhjetë e katër) euro

 

– 1.005 (një mijë e pesë) paund (GBP)

 

– 12.000 (dymbëdhjetë) mijë dollarë

 

– 2200 (dy mijë e dyqind) franga

 

• Janë miratuar nga prokurorët e posaçëm 30 vendime për miratim takimesh të të paraburgosurve me familjarët e tyre dhe 3 vendime për lejimin e kryerjes së bisedave telefonike.

 

• Janë vënë në ekzekutim 3 letërporosi të ardhura nga autoritetet e huaja gjyqësore; janë dërguar 7 letërporosi për ekzekutim autoriteteve të huaja.

 

• Janë mbajtur 4 takime koordinuese palë në marrëveshjet në kuadër të skuadrave të përbashkëta hetimore me autoritetet e huaja.

 

• Është dërguar dokumentacioni pranë Ministrisë së Drejtësisë me qëllim ekstradimin e 3 shtetasve shqiptarë nga jashtë vendit në Republikën e Shqipërisë.

 

• U është kthyer përgjigje e plotë 24 (njëzetë e katër) kërkesave për informacion brenda muajit qershor 2022.

 

Lajmet e fundit nga