LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Interpelancë me Manastirliun/ Mblidhet sot Kuvendi, rendi i ditës

23 Mars 2023, 07:55, Aktualitet CNA
Interpelancë me Manastirliun/ Mblidhet sot Kuvendi, rendi i ditës
Foto ilustruese

Sot do të zhvillohet seanca e radhës parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë.

Seanca pritet të nisë në orën 10:00. Deputeti Bujar Leskaj dhe Zef Hila kanë kërkuar interpelancë me ministren e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu.

Nga ana tjetër, do të ketë një seancë pyetjesh për ministren e Arsimit, Evis Kushi.

Rendi i ditës 

Ne mbeshtetje te nenit 7, pika 6, nenit 2711 te Rregullores se Kuvendit, bazuar ne kalendarin e punimeve per periudhen 20 mars -7 prill2023,

URDHEROJ:

I. Mbledhjen e Kuvendit ne seancen plenare te dates 23.3.2023, ora 10:00.

II. Rendi i dites i seances plenare eshte si me poshte:

1. Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 16.3.2023.

2. Njoftime.

3. Interpelance me Ministren e Shendetesise dhe çeshtjeve Sociale znj.Ogerta Manastirliu nga

deputeti Bujar Leskaj.

4. lnterpelance me Ministren e Shendetesise dhe çeshtjeve Sociale znj.Ogerta Manastirliu nga deputeti Zef Hila.

5. Pyetje me Ministren e Arsimit dhe Sportit znj.Evis Kushi nga deputetja Erisa Xhixho.

6. Pyetje me Ministren e Arsimit dhe Sportit znj.Evis Kushi nga deputetja Erisa Xhixho.

7. Projektligj "Per nxitjen e perdorimit te energjise nga burimet e rinovueshme".

8. Projektligj "Per ratifikimin e marreveshjes se huas, ndermjet Republikes se Shqiperise dhe Bankes Nderkombetare per Rindertim dhe Zhvillim, per Program in Kombetar te Modernizimit te Sektorit te Ujesjelles-Kanalizimeve ne Shqiperi".

9. Proktligj "Per ratifikimin e marreveshjes, ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe Forcave Shumekombeshe dhe Veshguese, per pjesemarrjen e Forcave te Armatosura te Shqiperise ne forcat Shumekombeshe dhe Vezhguesve ne Sinai".

10. Projektligj "Per kontrollin e tregtimit te produkteve qe mund te perdoren per denime me vdekje, torture ose denime apo trajtime mizore, çnjerezore ose poshteruese"

11. Projektligj "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 48/ 2014 "Per pagesat e vonuara ne detyrimet kontraktore e tregtare", te ndryshuar".

12. Projektligj "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 43/2015 "Per sektorin e energjise elektrike"".

13. Projektligj "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 7/2017 "Per nxitjen e perdorimit te energjise nga burimet e rinovueshme"

14. Projektvendim "Mbi disa shtesa ne vendimin e Kuvendit nr. 86/2018 "Per miratimin e struktutes, organikes dhe klasifikimin e pagave te Zyres se Komisionerit per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale'"'.

15. Projektvendim "Mbi disa shtesa ne vendimin e Kuvendit nr. 65/2020 "Per miratimin e struktutes, organikes dhe kategorizimin e pozicioneve te punes ne Komisionin e Prokurimit Publik.

16. Diskutime per 9eshtje jashte rendit te dites (60').

III. Ngarkohen Sherbimet e Kuvendit per publikimin e rendit te dites te seances plenare, njoftimin e anetareve te Kuvendit me ane te mjeteve te komunikimit elektronik si dhe pergatitjen e dokumentacionit parlamentar qe do te shqyrtohet.

IV. Ky urdher hyn ne fuqi menjehere./ CNA.al

Interpelancë me Manastirliun/ Mblidhet sot Kuvendi, rendi i ditës

Interpelancë me Manastirliun/ Mblidhet sot Kuvendi, rendi i ditës

Lajmet e fundit nga