LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Sot, seanca e radhës në Kuvend/ Nga pagat te statusi i gjyqtarëve dhe prokurorëve, çfarë pritet të miratohet

25 Maj 2023, 08:10, Aktualitet CNA

Sot, seanca e radhës në Kuvend/ Nga pagat te statusi i gjyqtarëve

Sot zhvillohet seanca e radhës parlamentare në Kuvend, e cila do të nisë në orën 10:00.

Sipas pikave të rendit të ditës, pritet të miratohen disa projektligje duke nisur nga pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj deri te projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

Rendi i ditës:

Në mbështetje të urdhrit nr.26, datë 23.5.2023 të Kryetares së Kuvendit, znj. Lindita Nikolla, rendi i ditës është si më poshtë vijon:

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 18.5.2023. (Neni 44, pika 2 e Rregullores së Kuvendit)

2. Njoftime.

(Neni 44, pika 3 e Rregullores së Kuvendit)

3. Projektligj për “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9584, datë 17.07.2006, “Për pagat,  shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”, të ndryshuar”. (Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të  Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Shprehet Komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat

Dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

4. Projektligj “Për një ndryshim në ligjin nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

(Në mbështetje të neneve 81, 83, pika 1, të Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të  Rregullores, shumicë të cilësuar votash për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Shprehet Komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut  Dhënie mendimi Komisioni për Ekonominë dhe Financat

5. Projektligj "Për kompetencat për caktimin e pagave, trajtimeve të tjera financiare dhe përfitimeve të të punësuarve në institucionet e administratës publike, si dhe të pagës bazë minimale në shkallë vendi"".(Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Shprehet Komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat

Dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

Për shkak të objektit të njëjtë, të tre projektligjet do të diskutohen së bashku

6. Projektligj “Për disa ndryshime në ligjin nr. 25/2022, “Për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve”. (Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, dhe 155 të Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Shprehet Komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat

Dhenie mendimi Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

7. Aktnormativ nr. 1, datë 27.4.2023 ""Për një shtesë në ligjin nr.8952, datë 10.10.2002, “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë"”, të ndryshuar (Neni 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Shprehet Komisioni përgjegjës për Sigurisë Kombëtare

Dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

8. Projekvendim “Për emërimin në detyrë të një anëtari të Këshillit të Statistikave. (Në mbështetje të pikës 1, të nenit 22, të ligjit 17/2018 “Për Statistikat Zyrtare” dhe të nenit 111 të Rregullores së Kuvendit)

9. Projekvendim “Për emërimin në detyrë të një anëtari të Këshillit të Statistikave. (Në mbështetje të pikës 1, të nenit 22, të ligjit 17/2018 “Për Statistikat Zyrtare” dhe të nenit 111 të Rregullores së Kuvendit)

10. Projekvendim “Për emërimin në detyrë të një anëtari të Këshillit të Statistikave. (Në mbështetje të pikës 1, të nenit 22, të ligjit 17/2018 “Për Statistikat Zyrtare” dhe të nenit 111 të Rregullores së Kuvendit)

11. Projekvendim “Për emërimin në detyrë të një anëtari të Këshillit të Statistikave. (Në mbështetje të pikës 1, të nenit 22, të ligjit 17/2018 “Për Statistikat Zyrtare” dhe të nenit 111 të Rregullores së Kuvendit)

12. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.

(Në mbështetje të nenit 45 të Rregullores së Kuvendit: Çdo deputet mund të flasë jo më shumë se 5 minuta dhe nëse diskuton në emër të grupit parlamentar, jo më shumë se 8 minuta. Koha e diskutimeve për çështje jashtë rendit të ditës nuk mund të jetë më shumë se 60 minuta/ CNA.al

Lajmet e fundit nga