LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Përshtatja e bujqësisë me kushtet e reja të klimës, vetëm mbi baza shkencore

9 Mars 2023, 15:30, Aktualitet CNA
Përshtatja e bujqësisë me kushtet e reja të klimës,
Foto ilustruese

Në vijim të projektit “Përshtatja e bujqësisë si sfidë përballë ndryshimeve të klimës”, u zhvillua trajnimi edhe i specialistëve të bujqësisë, që bëjnë pjesë në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor në Shkodër.

Shkodra është një rajon që përfshin pjesën më të madhe të bashkive në zonën veriore të vendit. Si i gjithë rajoni, edhe kjo pjesë e territorit të Shqipërisë është e prekur nga ndryshimet e klimës. Megjithatë, zona jugore dhe perëndimore e saj është më e ekspozuar nga këto ndryshime, të cilat demonstrohen më së shumti në shkallën e përmbytjeve të ultësirës bregdetare.

Në seminarin trajnues të organizuar në Shkodër me specialistët e bujqësisë në këtë qark, referuan specialistët e çështjeve të klimës, Prof. Besim Islami, “Ndryshimet e klimës dhe impakti në fushën e energjisë”, dhe Prof. Albert Kopali, “Ndryshimet e klimës, impakti në bujqësië dhe përshtatja e saj”.

Përshtatja e bujqësisë me kushtet e reja të klimës,

Duke iu referuar kushteve konkrete në çdo zonë, Prof. Islami, sugjeroi që specialistët e bujqësisë të nxisin fermerët të investojnë në pajisje teknologjike jo shumë të kushtueshme që sigurojnë rendiment më të lartë në burime energjie, siç janë panelet diellore, të cilat mund të bëhen furnizues të elektropompave që shërbejnë për shpërndarjen e ujit për ujitjen e tokave, përmes sistemeve moderne që kursejnë ujin dhe sigurojnë një ujitje më cilësore.

Eksperti i çështjeve të klimës dhe bujqësisë, Prof. Albert Kopali, referoi në dy sesione, “Ndryshimet e klimës dhe pasojat në bujqësi” dhe “Përshtatja për t'u përballur me ndryshimet klimatike”. 

Ai renditi disa faktorë që dëshmojnë pasojat e ndryshimeve të klimës në bujqësi:

-Reduktimi i rezervës ujore të shfrytëzueshme për bujqësinë;

-Ndikimi në ndryshimin e ciklit biologjik të bimëve që reflektohet në ndryshimin e kohës së mbjelljes së shumë bimëve;

-Mospërshtatja e farërave dhe fidanëve në disa zona me kushtet e reja të klimës;

-Shtimi i disa sëmundjeve dhe dëmtuesve të rinj;

Specialistët e bujqësisë ngritën disa probleme si:

-Numri i vogël i specialistëve, pasi një agronom shpesh mbulon deri në 3 Njësi Administrative dhe në kushtet e mungesës së mjeteve mbështetëse;

-Mungesa e farërave dhe fidanëve që prodhohen në kushtet klimatike të vendit për të qenë më rezistentë;

-Zhdukjen e kultivarëve vendas tradicionalë dhe autoktonë që kanë qenë më rezistentë me kushtet vendore klimatike.

Duke qenë një zonë me rrisk të lartë përmbytjeje, specialistët thanë se ata nuk pajisen me të dhënat e parashikimit të motit, apo ato që njihen si të dhëna agro-meteorologjike.

Përshtatja e bujqësisë me kushtet e reja të klimës,

Kjo bën që ata të jenë tërësisht të painformuar për rrezikun e përmbytjeve dhe pamundësinë për të këshilluar fermerët që të marrin masa mbrojtëse. Ata kërkuan nga qeveria të investohet në kërkimin shkencor, për të prodhuar politika orientimi, këshillime për fermerët si dhe farëra e fidanë që janë më rezistente me kushtet e reja të klimës. 

Përshtatja e bujqësisë me kushtet e reja të klimës,

Projekti “Përshtatja e bujqësisë, si sfidë përballë ndryshimeve të klimës”, zhvillohet në kuadër të Green-AL, një projekt i financuar nga Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim me fondet e Qeverisë Suedeze, i zbatuar nga Co-PLAN Institute for Habitat Development, VIS Albania, COSV -  Cooperazione per lo Sviluppo, CISP Sviluppo dei Popoli.

#GreenAL #SIDA #MbrojtjaMjedisit #AdvokojmëpërMjedisin #BujqesiaKlima

Lajmet e fundit nga