LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Ekonomi/ Si do ndahen fondet e skemës kombëtare të mbështetjes në bujqësi

21 Prill 2021, 06:20, Ekonomi CNA

Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë kanë nisur punën për hartimin e udhëzimit për mënyrën e shpërndarjes të fondeve në mbështetje të bujqësisë.

Kriteret, procedurat dhe mënyra e administrimit të fondit të programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural do të përcaktohen në një udhëzim të përbashkët të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural e të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Milva Ekonomi pohoi për ?Monitor? se skenarët e shpërndarjes të fondeve do të bazohen në numrin e aplikimeve dhe kërkesave të fermerëve.

?Afati i parashikuar në vendim për shpërndarjen e fondeve është 2 javë pas përfundimit të aplikimeve. Ministria e Bujqësisë është duke punuar mbi mënyrën e shpërndarjes të fondeve bazuar në kërkesat specifike nga aplikimet e fermerëve. Për këtë vit numri i aplikimeve është rritur 80% krahasuar me mesataren e aplikimeve të 3 viteve të mëparshme?.

Aplikimet e nisur më 25 Mars për skemat mbështetëse të bujqësisë u mbyllën më 15 Prill. Sipas ministres të Bujqësisë për këtë vit aplikuan 13,629 fermerë nga 8,386 që ishin 1 vit më parë. Në 2019 për skemat mbështetëse aplikuan 7,936 fermerë dhe në 2018 pati 6,080 aplikime.

Lista e fituesve është e publikuar në faqen zyrtare të AZHBR. Pas kësaj faze fermerët apo subjektet fituese kanë afat 15 ditë për dorëzimin e dokumentacionit. Për masat direkte 1?6, bëhet në agropikën më të afërt ose në zyrat qendrore të AZHBR-së, ose me postë në zyrat qendrore të AZHBR-së, ndërsa për masat 7?9 bëhet në zyrat qendrore të AZHBR-së, ose me Postë në zyrat qendrore të AZHBR-së. Vendimi përcakton 9 masa financimi për fermerë individualë, grupfermerësh, persona fizikë- juridikë dhe SHBB.

Masat financiare mbështetëse

-1,200 lekë/krerë, por jo më shumë se 360,000 lekë për subjekt, për tufën bazë të matrikulluar (kafshët riprodhuese), për fermat me jo më pak se 70 krerë dele dhe/ose dhi, ndërsa për fermat me jo më pak se 5 krerë lopë, në vlerën 10, 000 lekë/krerë, por jo më shumë se 500,000 lekë për subjekt.

-1,000 lekë për zgjua, për ferma me jo më pak se 50 zgjoje, por jo më shumë se 150,000 lekë për subjekt të mbarështimit të bletëve.

-300,000 lekë/ha dhe 100,000 lekë/ha, por jo më shumë se 500,000 lekë për subjekt për zëvendësimin e plastmasës termike për serrat diellore ekzistuese për prodhimin e perimeve, rrushit për tavolinë dhe tunelet plastike për prodhimin e luleshtrydhes në vlerën respektive Sipërfaqja e serrës apo e tunelit plastik të jetë jo më pak se 0.2 ha. Përfitues janë subjektet, të cilat nuk mund të mbështeten nga programi IPARD II.

-200,000 lekë/ha, por jo më shumë se 1,000, 000 lekë për fermerët individualë dhe për grup-fermerësh, ndërsa për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor (në vijim ?SHBB?), jo më shumë se 4, 000, 000 lekë për mbjellje bimësh mjekësore e aromatike. Sipërfaqja e mbjellë për fermerët individualë duhet të jetë jo më pak se 0.2 ha, për grupfermerësh, jo më pak se 1 ha në një bllok të vetëm, për SHBB-të, jo më pak se 5 ha. Madhësia e ngastrës të jetë jo më pak se 0.2 ha, kur nuk është në bllok.

-100,000 lekë, në vitin e dytë, 150, 000 lekë dhe 200, 000 lekë për fermë të certifikuar organike, për periudhën në kalim, vitin e parë.

-50 % të vlerës totale të faturës tatimore, por jo më shumë 175,000 lekë, në perime, fruta, rrush, ullinj dhe agrume, në sipërfaqe jo më pak se 1 ha për implementimi dhe certifikimi Global GAP.

-50% të vlerës totale të faturave tatimore, por jo më shumë se 5,000,000 lekë për subjektet në mbështetje për linja/makineri/pajisje për përpunimin, paketimin, standardizimin dhe etiketimin e ullirit, vajit të ullirit, bimëve mjekësore e aromatike dhe qumështit. Përfitues janë subjektet, të cilat nuk mund të mbështeten nga programi IPARD II.

? 50 % të vlerës totale të faturave tatimore, por jo më shumë se 5,000, 000 lekë për subjekt në mbështetje të ngritjes ose rikonstruksionit të ambienteve për veprimtari të turizmit rural nga 6 deri në 10 dhoma. Përfitues janë subjektet, të cilat nuk mund të mbështeten nga programi IPARD II.

-50% të vlerës totale të faturave tatimore, por jo më shumë se 10,000,000 lekë në mbështetje të subjekteve për investime në agroturizëm kundrejt planit të biznesit. Përfitues janë subjektet, të cilat nuk mund të mbështeten nga programi IPARD II./Monitor

Lajmet e fundit nga