LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

E fundit!

x

Prodhimi dhe konsumi i energjisë u ul në 2022-shin/ Importet u rritën me 35%

4 Mars 2023, 14:38, Ekonomi CNA

Prodhimi dhe konsumi i energjisë u ul në 2022-shin/ Importet u

Gjatë vitit 2022, energjia elektrike në dispozicion u ul me 5,8 %.

Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike arriti vlerën 7.003 GWh nga 8.963 GWh energji të prodhuar në vitin 2021, duke shënuar një rënie të prodhimit me 21,9 %.

Ky prodhim, sipas INSTAT u realizua nga hidrocentralet publike në masën 55,1 %, nga hidrocentralet private dhe koncensionare në masën 44,2 % dhe nga të tjerë prodhues (Fotovoltaikë) në masën 0,7 % të prodhimit neto vendas të energjisë elektrike.

Importi bruto i energjisë elektrike (energji në marrje) arriti vlerën 3.044 GWh nga 2.253 GWh që ishte një vit më parë, duke shënuar kështu një rritje me 35,1 %.

Eksporti bruto i energjisë elektrike (energji në dhënie) arriti vlerën 2.123 GWh nga 2.800 GWh duke shënuar një rënie me 24,2 %.

Prodhimi dhe konsumi i energjisë u ul në 2022-shin/ Importet u

Prodhimi dhe konsumi i energjisë u ul në 2022-shin/ Importet u

Hidrocentralet publike, në vitin 2022, prodhuan 3.859 GËh nga 5.344 GWh të prodhuar në vitin 2021, duke shënuar kështu një rënie të prodhimit me 27,8 %.

Hidrocentralet private dhe koncensionare, prodhuan 3.093 GËh nga 3.578 GWh të prodhuar një vit më parë, duke shënuar një rënie të prodhimit të energjisë elektrike me 13,6 %.

Shkëmbimi i energjisë elektrike (diferenca mes eksportit dhe importit bruto të energjisë), në vitin 2022, ka arritur vlerën negative prej 921 GWh krahasuar me vitin 2021 ku kishte nje vlerë pozitive prej 548 GWh.

Prodhimi dhe konsumi i energjisë u ul në 2022-shin/ Importet u

Humbjet në rrjet kanë arritur vlerën 1.658 GWh nga 1.785 GWh duke shënuar kështu një rënie me 7,1 %.

Humbjet në transmetim janë ulur me 12,3 % dhe pesha që zënë në totalin e humbjeve në rrjet është 12,1 %. Humbjet në shpërndarje zënë një peshë më të madhe, rreth 87,9 % të humbjeve në rrjet dhe janë ulur me 6,4 %, krahasuar me vitin 2021.

Prodhimi dhe konsumi i energjisë u ul në 2022-shin/ Importet u

Përdorimi i energjisë elektrike nga konsumatorët, në vitin 2022, arriti vlerën 6.266 GWh nga 6.630 GWh që ishte në vitin 2021.

Përdorimi i energjisë elektrike nga konsumatorët familjarë u ul me 0,5 %, duke arritur vlerën 3.075 GËh nga 3.090 GWh që ishte në vitin 2021, ndërsa përdorimi nga konsumatorët jo familjarë u ul me 9,9 % duke arritur vlerën 3.191 GWh nga 3.540 GWh që ishte një vit më pare.

Prodhimi dhe konsumi i energjisë u ul në 2022-shin/ Importet u

Në grafikën më lart, paraqitet struktura në përqindje e prodhimit neto vendas sipas tremujorëve për periudhën 2018-2022.

Në vitin 2022 kemi një rritje të prodhimit neto në tremujorin e tretë dhe të katërt dhe një rënie të prodhimit neto në tremujorin e parë dhe të dytë, krahasuar me vitin 2021.

Prodhimi dhe konsumi i energjisë u ul në 2022-shin/ Importet u

Tremujori IV 2022

Gjatë tremujorit të katërt të vitit 2022, energjia elektrike në dispozicion u ul me 14,2 %. Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike arriti vlerën 1.969 GËh nga 1.588 GWh energji të prodhuar në tremujorin e katërt të vitit 2021, duke shënuar një rritje të prodhimit me 24,0 % .

Prodhimi dhe konsumi i energjisë u ul në 2022-shin/ Importet u

Gjatë tremujorit të katërt të vitit 2022, importet bruto të energjisë elektrike (energji në marrje) u ulën me 45,0 % dhe eksportet bruto të energjisë elektrike (energji në dhënie) u rritën me 63,4 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më pare.

Prodhimi dhe konsumi i energjisë u ul në 2022-shin/ Importet u

Gjatë tremujorit të katërt të vitit 2022, humbjet në transmetim janë rritur me 3,2 %, ndërsa humbjet në shpërndarje kanë rënë me 10,9 % krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021. Përdorimi i energjisë elektrike nga konsumatorët u ul me 15,5 %. Përdorimi nga konsumatorët familjarë u ul me 9,2 %, ndërsa përdorimi nga konsumatorët jo familjarë u ul me 21,0 %./CNA.al

Prodhimi dhe konsumi i energjisë u ul në 2022-shin/ Importet u

Lajmet e fundit nga