LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

E fundit!

x

Fjala e plotë e ministrit Ahmetaj në nënshkrimin e marrëveshjes me Kfw

18 Prill 2017, 14:50, Aktualitet CNA

Sot nëshkruajmë tre marrëveshje të rëndësishme mes qeverisë shqiptare dhe KfW, për financimin e programit të Infrastrukturës Bashkiake III / IV, Furnizimi me ujë dhe kanalizime për vendndodhjet e projekteve Berat-Kuçovë, Delvinë, Gjirokastër, Kamëz, Librazhd dhe Lushnjë.

Te tre këto financime, që në total kapin vlerën 47 milionë euro, do të akordohen nëpërmjet KfW me anë të tre marreveshjeve financiare:

Programi i Infrastrukturës Bashkiake III-IV do të kontribuojë në përmirësimin e sistemit të furnizimit me ujë dhe kanalizime në Bashkitë e përfshira në program, Berat-Kuçovë, Delvinë, Gjirokastër, Kamëz, Librazhd dhe Lushnjë.

Përcaktimi i tyre është bërë sipas prioriteteve të Masterplanit Kombëtar të Ujësjellës Kanalizimeve si dhe nevojës për investime për të përmbyllur investimet e kryera në fazat e mëparshme të programit.

Objektivi i Programit është sigurimi i shërbimit të qëndrueshëm dhe financiarisht të përballueshëm të furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të përdorura për popullsinë e qyteteve të përfshira në program. Gjithashtu synohet përmirësimi i performancës të shoqërive të ujësjellës kanalizimeve të këtyre Bashkive.

Programi, që do të zbatohet nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve është konceptuar të realizohet në dy faza:

Faza 1 ? Përgatitore – e cila konsiston në planifikimin dhe specifikimin e investimeve nëpërmjet përditësimit dhe hartimit të studimeve të realizueshmërisë nga konsulenti teknik. Gjithashtu shoqëritë e ujësjellës-kanalizimeve të Bashkive respective, gjatë kësaj faze janë mbështetur nga konsulenti institucional me qëllim forcimin e kapaciteteve dhe përmirësimin e performancës për të arritur kriteret e programit të vendosura si kusht paraprak për të proçeduar me hapat e zbatimit të projektit. Kjo fazë e programit është realizuar nëpërmjet financimit me Fonde Grant nga Qeveria Gjermane, nëpërmjet KFW dhe Qeveria Zviceriane nëpërmjet SECO.

Faza 2 ? Zbatimi – konsiston në zbatimin e investimeve të planifikuara nëpërmjet analizës së detajuar të studimeve të realizueshmërisë të përgatitura nga konsulenti teknik. Shërbimet kryesore që do të kryhen gjatë kësaj faze nga konsulenti teknik konsistojnë në hartimin e projekteve të detajuara teknike, përgatitjen e dokumentave të tenderimit të punimeve si dhe mbikqyrjen në terren të punimeve gjatë zbatimit të projekteve. Kryerja e investimeve të parashikuara do të kryhet nga kontraktorë të cilët do të kontraktohen nëpërmjet proceseve të prokurimit sipas rregullave të prokurimit të KFW-së. Shoqëritë e ujësjellës-kanalizimeve do të marrin mbështetje institucionale të mëtejshme për të patur operim të qëndrueshëm të investimeve, për të përmirësuar efiçencën dhe lehtësuar zbatimin e planit të biznesit, planeve të operim-mirëmbajtjes si dhe planit të ndryshimit të tarifave.

Huaja që do të akordohet nëpërmjet marrëveshjes në fjalë do t?i nënhuazohet Shoqërive të Ujësjellës Kanalizimeve të qyteteve të përfshira në program, me afat më të gjatë shlyerje (maturim 40 vjet duke përfshirë 10 vjet pa pagesë principali).

Projekti, është parashikuar në Programin Buxhetor Afatmesëm 2017-2019 dhe më konkretisht në programin ?Ujësjellës Kanalizime? të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës.

Gjej rastin të falenderoj KfW dhe qeveritë gjermane e zviceriane dhe t?I uroj suksese Bashkive të përfshira në zbatimin e projektit./CityNews

Lajmet e fundit nga