LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

"He should not be confirmed in office"/ The commissioner appeals the decision for the prosecutor of Vlora

2022-08-09 18:56:00, Kronika CNA
"He should not be confirmed in office"/ The commissioner appeals the
Elona Alvora

The Public Commissioner has appealed the decision of the Independent Qualification Commission, which on June 7 confirmed the prosecutor of the Vlora Prosecutor's Office, Elona Alvora.

The announcement states that according to the Public Commissioner, the investigation was not complete as it pertains to the subject of the revaluation and for this reason, Alvora could not be confirmed in office.

Press conference

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 538, datë 7.6.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Elona Alvora, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Vlorë.
Nga shqyrtimi i vendimit nr. 538/2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe akteve shoqëruese të tij, Komisioneri Publik konstaton se procesi i hetimit i kryer nga Komisioni nuk ka qenë i plotë e për rrjedhojë, në gjendjen që janë aktet, nuk mund të konkludohet se subjekti i rivlerësimit është në kushtet për konfirmim në detyrë.

Nëpërmjet këtij ankimi, Komisioneri Publik synon hetim të mëtejshëm të kriterit të aftësive profesionale të subjektit të rivlerësimit, pasi përfundimet e Komisionit për këtë kriter kontrolli nuk gjejnë mbështetje të plotë në aktet dhe provat e administruara.

Komisioneri Publik kërkon që shkaqet e ankimit të merren në shqyrtim nga ana e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit dhe, në përfundim të një hetimi të plotë, të vendosë në mënyrë alternative: ndryshimin e vendimit nr. 538, datë 7.6.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ose lënien në fuqi të këtij vendimi.

Mbështetur në pikën 1, të nenit 16, të rregullores së Institucionit të Komisionerëve Publikë, ankimi publikohet në faqen zyrtare të këtij institucioni: http://ikp.al/ankime

The Institution of Public Commissioners was established and operates on the basis of Article 179/b and the annex of the Constitution of the Republic of Albania, and Law no. 84/2016, "On the transitional reassessment of judges and prosecutors in the Republic of Albania".

Public Commissioners represent the public interest during the transitional re-evaluation process of judges and prosecutors in the Republic of Albania./CNA.al

Lajmet e fundit nga